Cik maksā maksātnespējas process?

Maksātnespējas procesa kopējās izmaksas var atšķirties atkarībā no vairākiem faktoriem, piemēram, parāda apjoma un maksātnespējas administratora atlīdzības u.c.. 

Procesa uzsākšanas izmaksas sastāda: maksātnespējas procesa depozīts (2023 gadā) 1240 eiro apmērā (t.i. divas minimālās valstī noteiktās mēnešalgas) un valsts nodeva 70 eiro apmērā (par pieteikumu tiesai).

Papildus minētajam var būt arī citas ar maksātnespējas procesu saistītas izmaksas, piemēram, par juridisko palīdzību, par iestāžu izziņu saņemšanu. Šīs izmaksas var atšķirties arī atkarībā no lietas sarežģītības.

Citi raksti