Kas ir maksātnespēja un kādi ir ieguvumi, uzsākot maksātnespējas procesu?

Maksātnespēja attiecas uz finansiālu stāvokli, kurā indivīds vai organizācija nespēj samaksāt savus parādus, kad tiem iestājies atmaksas termiņš.

Maksātnespējas procesu Latvijā regulē Maksātnespējas likums, kas pieņemts 2010. gadā un kopš tā laika ir piedzīvojis vairākus grozījumus.

Saskaņā ar Maksātnespējas likumu parādnieks (privātpersona) var ierosināt maksātnespējas procesu, iesniedzot tiesā maksātnespējas pieteikumu. Pieteikumā jāiekļauj informācija par parādnieka finansiālo stāvokli, aktīviem un saistībām. Pēc tam tiesa ieceļ administratoru, kas ir atbildīgs par parādnieka aktīvu un saistību pārvaldību maksātnespējas procesa laikā.

Administrators ir atbildīgs arī par parādnieka aktīvu pārdošanu parādu atmaksai. Kreditoriem ir tiesības piedalīties maksātnespējas procesā un iesniegt savus prasījumus administratoram, kurš tos izskata un pieņem lēmumu par to pamatotību un prioritāti.

Kopumā Maksātnespējas likums nodrošina ietvaru efektīvam un iedarbīgam maksātnespējas procesam, kas aizsargā gan parādnieka, gan kreditoru intereses.

Ieguvumi, uzsākot maksātnespējas procesu:

  • parādu apjoms vairs neaug;
  • Jūsu bankas konts Jums ir brīvi pieejams, tas netiek bloķēts;
  • Jūs saglabājat savā rīcībā lielāko daļu ienākumu (⅔ daļas);
  • noteikts termiņš, kuru veicat maksājumus kreditoriem un pēc kura  esat atbrīvots no parādiem.

Citi raksti