Dzīve pēc maksātnespējas jeb maksātnespējas procesa sekas

Atbilstoši Maksātnespējas likumā norādītajam, ja persona izpildījusi savus pienākumus maksātnespējas procesa laikā, atlikušās personas saistības ar tiesas lēmumu dzēš (izņēmums ir prasījumi, kas norādīti Maksātnespējas likuma 164. panta ceturtajā daļā, piemēram, prasījumi par uzturlīdzekļu samaksu,prasījumi no neatļautas darbības u.c., pantā minētās saistības).

Pēc maksātnespējas procesa pabeigšanas personai ir tiesības pilnvērtīgi darboties, tai skaitā uzņemties jaunas saistības. Tomēr ņemams vērā, ka eksistē dažādas komersantu veidotas parādnieku datubāzes, kurās apkopota informācija par personu parādsaistībām. Arī bankām nav viennozīmīgu kritēriju personu, kurām pabeigts maksātnespējas process, finansēšanai. Vēršoties bankās pēc aizdevuma, katrs no gadījumiem tiek individuāli vērtēts, tomēr tas nenozīmē, ka kreditori aizdevumus neizsniedz personai, tikai tā iemesla dēļ, ka tai bijis pasludināts maksātnespējas process.

Ir vērts atzīmēt, ka maksātnespējas procesa izmaksas var būt ievērojamas, un pirms maksātnespējas procesa ierosināšanas ir būtiski rūpīgi apsvērt visas iespējas un alternatīvas. Mūsu profesionāļi var palīdzēt jums izprast maksātnespējas procesa iespējamās izmaksas un sekas.

Citi raksti