Nosacījumi un šķēršļi fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšanai.

Nosacījumi

Privātpersonas maksātnespējas procesu pasludina, ja:

  • fiziskā persona pēdējo sešu mēnešu laikā ir bijusi Latvijas nodokļu maksātājs;
  • fiziskā persona nav individuālais komersants;
  • veikta fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta iemaksa divu minimālo mēnešalgu apmērā (2023. gadā- 1240 eur);
  • nav iespēju nokārtot iestājušās parādsaistības, kuras kopā pārsniedz 5000 eiro, vai gada laikā nebūs iespējams nokārtot parādsaistības, kuras kopā pārsniedz 10 000 eiro.

Šķēršļi

Pastāv vairāki šķēršļi, kas ietekmē maksātnespējas procesa pasludināšanu vai būt par iemeslu tā izbeigšanai. Process nav piemērojams, ja:

  • pēdējo 3 gadu laikā apzināti kreditoriem ir bijusi sniegta nepatiesa informācija;
  • kredīts izlietots neparedzētiem mērķiem, un par to stājies spēkā nolēmums krimināllietā;
  • pēdējo 10 gadu laikā ir parādniekam jau bijis pasludināts maksātnespējas process un tajā dzēstas saistības;
  • pēdējo 5 gadu laikā bijis pieņemts tiesas nolēmums krimināllietā par izvairīšanos no nodokļu samaksas;
  • pēdējā gada laikā, nedzēšot saistības, bijis izbeigts maksātnespējas process.

Kopumā maksātnespējas procesa pasludināšana var būt diezgan sarežģīts un izaicinošs process. Pirms pieteikuma iesniegšanas parādniekiem iesakām vērsties pēc profesionāla padoma, lai pārliecinātos, ka viņa situācija atbilst visām nepieciešamajām prasībām.

Citi raksti