Privātuma politika

Šī privātuma politika informē par privātuma praksi un personas datu apstrādes principiem saistībā ar www.maksatnespejai.lv mājas lapu un sniegtajiem pakalpojumiem. Lai sazinātos saistībā ar datu apstrādes jautājumiem, lūdzu rakstiet e-pastu uz maksatnespejai@gmail.com.

Personas Datu apstrāde ir ierobežota tiktāl, ciktāl tā nepieciešama konkrētā datu apstrādes mērķa sasniegšanai.

Kādu informāciju mēs iegūstam?

Mēs iegūstam tādus personas datus, ko Jūs mums brīvprātīgi sniedzat ar e-pasta starpniecību, aizpildot tīmeklī bāzētās anketas un citā tiešā saziņā ar Jums vai sniedzot jebkurus pakalpojumus Jums.

Pakalpojuma sniegšanai Jums jānorāda vārds, uzvārds, kontaktinformācija, adrese un cita informācija kuru Jūs vēlaties sniegt.

Kā mēs izmantojam iegūtos personas datus?

Mēs varam izmantot iegūtos personas datus, lai:

 • sniegtu Jums Jūsu pieprasītos pakalpojumus un informāciju,
 • noformētu nepieciešamos dokumentus,
 • sniegtu Jums konsultācijas,
 • nosūtītu Jums informatīvus ziņojumus, ja esat nepārprotami piekrituši tādus saņemt,
 • ievērotu normatīvo aktu prasības.

Kā mēs aizsargājam personas datus?

Jūsu personas datu aizsardzībai mēs izmantojam dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas dati ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām.

Cik ilgi mēs glabājam personas datus?

Mēs glabājam Jūsu personas datus tik ilgi, cik ilgi tie ir mums nepieciešami atbilstoši to ieguves mērķim un kā to pieļauj vai nosaka normatīvo aktu prasības.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko jūsu apmeklētās mājas lapas saglabā Jūsu datorā. Tās tiek izmantotas, lai nodrošinātu mājas lapas darbību, kā arī lai sniegtu informāciju vietnes īpašniekiem.

Šī mājas lapa var iestatīt sekojošas sīkdatnes:

 • Funkcionālās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai jūs spētu pārvietoties mājas lapā un lietot tās funkcijas.
 • Veiktspējas sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai iegūtu mūsu mājas lapas apmeklējuma statistiku. Mēs lietojam šo informāciju, lai uzlabotu vietnes darbību un reklāmas pasākumus.
 • Mērķētas reklāmas rīku sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai paaugstinātu reklāmas efektivitāti un rādītu reklāmas, kas, visticamāk, Jūs interesēs visvairāk.

Personas datu nodošana trešajām personām

Sniedzot Pakalpojumus mūsu klientiem, mums ir pienākums nodot Personas Datus trešajām personām. Tas ietver datu nodošanu saistībā ar tiesvedībām, korespondenci un vispārīgi jebkuriem juridiskajiem pakalpojumiem, kurus mēs piedāvājam mūsu klientiem.

Mēs izmantojam noteiktu trešo personu pakalpojumus, lai nodrošinātu Pakalpojumu sniegšanu (piemēram, IT pakalpojumu nodrošinātāji, kurjeri, Latvijas Pasts). Personas Dati šīm trešajām personām tiek sniegti, lai tās savukārt varētu sniegt savus pakalpojumus mums.

Jūsu tiesības saistībā ar Jūsu personas datiem

Ja Jūs esat datu subjekts saskaņā ar ES VDAR (piemēram, Jūs esat ES pilsonis un sniedzat mums savus personas datus), Jums ir turpmāk minētās tiesības saistībā ar saviem personas datiem:

 • Tiesības piekļūt informācijai. Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kāpēc un kā tiek apstrādāti Jūsu personas dati. Jums ir tiesības bez maksas saņemt mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu kopiju plaši izmantotā elektroniskā formātā.
 • Tiesības labot. Jums ir tiesības panākt neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu vai papildināšanu bez nepamatotas kavēšanās.
 • Tiesības „tikt aizmirstam”. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un panākt savu personas datu dzēšanu bez nepamatotas kavēšanās, tiklīdz dati vairs nav nepieciešami, lai sniegtu Jūsu pieprasītos pakalpojumus un ievērotu normatīvo aktu prasības.
 • Tiesības ierobežot apstrādi. Jums ir tiesības panākt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja Jūs iebilstat pret to un mums nav leģitīmu pamatu turpināt apstrādi, ja Jūs apstrīdat datu precizitāti, ja apstrāde ir pretlikumīga vai ja Jūs pieprasāt celt, īstenot vai aizstāvēt likumīgas prasības.
 • Tiesības iebilst. Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret datu apstrādi, ja vien tas nav nepieciešams sabiedrības interesēs veicamam uzdevumam vai apstrādei nepastāv neapstrīdami likumīgs pamats.
 • Citas tiesības saskaņā ar VDAR. Vairāk informācijas skatiet, apmeklējot ES datu aizsardzībai veltīto mājas lapu.

Sniedzot Pakalpojumus mūsu klientiem, var iestāties apstākļi, kuros normatīvo aktu un Latvijas Zvērinātu advokātu padomes noteikumi mums aizliedz izpaust vai dzēst datus, kurus mēs apstrādājam un glabājam. Šīs prasības var liegt Jums izmantot arī citas Jūsu kā datu subjekta tiesības.

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, ja uzskatāt, ka Jūsu Personas Dati tiek apstrādāti nepareizi, vai Jūsu kā datu subjekta tiesības ir pārkāptas. Iesnieguma paraugs atrodams šajā saitē: www.dvi.gov.lv.